Algemene voorwaarden

Voorwaarden

Algemene Voorwaarden HWC Verhuur

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en huurovereenkomsten evenals op de uitvoering daarvan door HWC Verhuur, gedaan aan en/of aangegaan met derden, hierna te noemen “huurder”.

2. Gebruik van het springkussen is altijd op eigen risico van de “huurder”. HWC Verhuur kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor schade/blessures als gevolg van het gebruik van het springkussen dat u bij ons huurt.

3. De “huurder” is verantwoordelijk dat het springkussen in goede staat wordt teruggegeven (schoon, droog, compleet en zonder schade). Is dit niet het geval zullen we schoonmaakkosten in rekeing deze zijn minimaal € 50 euro en kunnen oplopen naar de hand ver vervuiling  

4. Offertes gedaan door HWC Verhuur zijn altijd vrijblijvend.

5. Bij onze bezorgkosten in het inc opbouwen en afbreken brengen en ophalen.

6. HWC Verhuur heeft geen invloed op het weer, hieraan kunnen dan ook geen rechten ontleend worden, wel is het mogelijk voor de “huurder” de reservering tot 2 uur van te voren kosteloos te annuleren als het slecht weer gerelateerd.

7. De “huurder” dient het springkussen van te voren te inspecteren op schade of afwijkingen. Bij constateren van schade/afwijkingen dient de “huurder” direct contact op te nemen via het telefoonnummer: 06 54 361 027.

8. De “huurder” is tijdens de huurperiode te allen tijde volledig aansprakelijk voor schade en/of diefstal van het springkussen. Ongeacht wie hier schuld aan heeft.

9. Op alle overeenkomsten welke door HWC Verhuur worden gesloten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden berecht door een bevoegde Nederlandse rechter.

10. Indien HWC Verhuur rechten wordt betrokken en nadien blijkt dat dit geheel of grotendeels ten onrechte is geschied, is de “huurder” de kosten van buitengerechtelijk verweer tot aan de datum van dagvaarding aan HWC Verhuur verschuldigd.

11. De “huurder” is verantwoordelijk dat de gebruikers (de kinderen) GEEN schoenen dragen tijdens het gebruik van het springkussen. Indien dit wel gebeurd, is de kans op schade groot. De “huurder” is volledig verantwoordelijk voor deze schade.

12. Het is niet toegestaan confetti ballonnen en andere attributen mee te nemen in of op het springkussen het springkussen is uitsluitend bedoeld om te springen. gebeurt dit wel zullen we schoonmaakkosten in rekening brengen. zoals in artiekel 3 beschreven.    

13. Tijdens het gebruik van het springkussen door de kinderen, dient er te allen tijde een volwassen persoon van achttien jaar of ouder aanwezig te zijn om toezicht op de kinderen te houden.

14. Bij het aangaan van de huurovereenkomst stemt de “huurder” automatisch in met deze bovengenoemde algemene voorwaarden.